Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Projekty archiwalne (2015-2017)

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2017-04-18 16:46, ext.jtabaka

Prezentowane poniżej projekty wpisują się w Program Warszawa Przyjazna Seniorom w działania z zakresu utrzymania samodzielności seniorów oraz rozwoju oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów.