Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Projekty 2016

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2016-03-22 15:15, ext.wniziolek

Wybrane projekty realizowane w 2016 roku. Projety wpisują się w Program Warszawa Przyjazna Seniorom w działania z zakresu utrzymania samodzielności seniorów oraz rozwoju oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów.