Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2017-05-23 08:55, ext.mnawrot

Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

Projekt pn. „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN
Wkład własny: 68 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 – 14.05.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Projekt realizowany jest we współpracy z 7 ośrodkami pomocy społecznej:

 1. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego,
 2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
 4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
 5. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,
 6. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
 7. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych  w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych.

 

Główne działania w projekcie:

 • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia,
 • usługi opiekuńcze,
 • teleopieka.

Punkty Przyjmowania Zgłoszeń –miejsca, w którym należy złożyć Dokumenty rekrutacyjne:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
adres: ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa
tel. 22 614-70-00
e-mail: sekretariat@opsbialoleka.waw.pl
strona internetowa: www.opsbialoleka.waw.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
adres: ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa
tel. 22 822-11-24
e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl
strona internetowa: www.opsochota.waw.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

3. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
adres: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa
tel. 22 277-33-00
e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl
strona internetowa: www.ops-pragapoludnie.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
adres: ul. K. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
tel. 22 511-24-00
e-mail: sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl
strona internetowa: www.opspragapolnoc.waw.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

5. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
adres: ul. św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
tel. 22 277-02-50
e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
strona internetowa: www.ops-targowek.waw.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

6. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
adres: ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel. 22 571-50-00
e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl
strona internetowa: www.ops-wola.waw.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

7. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
adres: ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
tel. 22 621-95-26
e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl
strona internetowa: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

 

Więcej informacji na temat projektu udziela koordynatorka projektu Małgorzata Nawrot m.nawrot@um.warszawa.pl.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
  (plik: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.pdf, rozmiar pliku: 616.18 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  (plik: Zał. 1. Formularz Zgłoszeniowy.doc, rozmiar pliku: 830.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KRYTERIÓW
  (plik: Zał. 2. Oświadczenie dot. spełniania kryteriów.docx, rozmiar pliku: 751.44 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  OŚWIADCZENIE DOT. KORZYSTANIA PO PŻ
  (plik: Zał. 3. Oświadczenie PO PŻ.doc, rozmiar pliku: 785.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  (plik: Zał. 4. Oświadczenie uczestnika projektu.docx, rozmiar pliku: 754.15 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  WZÓR UMOWY Z UCZESTNIKIEM
  (plik: Zał. 5. umowa z uczestnikiem.doc, rozmiar pliku: 801.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
  (plik: Zał. 6. Protokół Komisji rekrutacyjnej.doc, rozmiar pliku: 793.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT OD UCZESTNIKÓW
  (plik: Zał. 7. Regulamin pobierania opłat.pdf, rozmiar pliku: 522.89 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  KARTA REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH
  (plik: Zał. 8. Karta realizacji usług opiekuńczych.pdf, rozmiar pliku: 313.21 KB)
  Pobierz