Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2016-03-08 11:33, ext.wniziolek

Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego


Numer karty:

USC-09-01

Krok po kroku:
  1. Udaj się do dowolnej siedziby USC m.st. Warszawy.
  2. Zabierz ze sobą odpis skrócony aktu małżeństwa jubilatów - jeśli małżeństwo zawarte zostało poza Warszawą.
  3. Nie zapomnij o dowodach tożsamości Jubilatów - potrzebne do wglądu.
  4. O terminie uroczystości jubilaci zostaną powiadomieni listownie przez Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy.
Wymagane dokumenty:
  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w USC m.st. Warszawy.
  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.
Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy, w zakresie przekazania wniosku do Urzędu Wojewody Mazowieckiego.

Termin odpowiedzi:

Informacji o terminie wręczenia medalu udziela Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:
  1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Mazowieckiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz.2743)
Wymagane załączniki:

Brak.