Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Oferta Ośrodków Pomocy Społecznej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2014-03-11 11:23, admin

Podstawowe informacje na temat usług opiekuńczych


Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Prezydenta miasta.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodek pomocy społecznej mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

3. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Usługi opiekuńcze powinny zapewniać:

1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu

2) organizację czasu wolnego

3) pomoc w zakupie odzieży i obuwia

4) pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.