Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Warszawski Tydzień Seniora 27.09 - 4.10

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: pon, 2015-09-21 09:22, ext.wniziolek

Warszawski Tydzień Seniora po raz kolejny organizowany jest dla warszawiaków na przełomie września i października. Przez cały tydzień od niedzieli 27 września aż do 4 października można będzie uczestniczyć w wykładach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, projekcjach filmowych, wycieczkach, koncertach i wystawach.


Zaprosi nas między innymi Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), który udostępni swoje archiwa oraz udostępni archiwalne koncerty Zbigniewa Wodeckiego z 1976 roku, od­świe­żo­ny po niemal czter­dzies­tu latach przez zespół Macia Morettiego.

Spotkania w Zamku Ujazdowskim pozwolą uczest­nikom poznać tajemnice tego „odbu­do­wa­ne­go zabytku”, zobaczyć wystawę z udziałem artystów, pisarzy, akty­wistów z tak odległych miejsc jak Bejrut, Teheran, Lahore czy Kuwejt, po­dys­ku­to­wać o dzia­ła­niach twór­ców poza muzeami i galeriami, a także zwiedzić wszyst­kie wysta­wy w Cen­trum Sztuki Współczesnej.

Warszawscy seniorzy, którzy uczestniczyli w zajęciach malarskich i ręko­dziel­niczych w ra­mach progra­mu „Warszawa Przyjazna Wiekowi, czyli Sztuka dla edukacji cyfrowej”, pokażą swoje prace na wysta­wie „Słonecz­ne Impresje” w Stołecznym Centrum Edukacji Kultu­ral­nej przy ul. Jezuic­kiej 4.

W Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe będzie można wziąć udział w kon­sul­ta­cjach komputerowych oraz w lekcji angiel­skie­go oraz w wycieczce pokazującej piękno starej Pragi, a Biblioteka Publiczna w Dzielni­cy Ochota zapro­si na dzień pod znakiem zdrowia i spotkania z lekarzami, dietetykiem, którzy nauczą Senio­rów, jak zapo­bie­gać choro­bom. Na miejscu będą też prze­pro­wa­dzane bezpłatne badania tkanki tłuszczo­wej, pozio­mu glukozy i pomiary ciśnienia krwi.

Jeden z dni Warszawskiego Tygodnia Seniora poświęcony będzie filmowi – spotkania z ludź­mi filmu oraz projekcje amatorskich produkcji, których twórcami są Seniorzy, biorący udział w war­sz­ta­tach filmowych to tylko niektóre z propozycji w bogatym programie.

Tradycyjnie już Warszawski Tydzień Seniora zakończy niedzielny jarmark w Parku Saskim, orga­ni­zo­wa­ny przez Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Na scenie wystąpią m.in. Teresa Kramarska oraz Wojciech Dąbrowski z gośćmi Festiwalu Retro 2015. Szkoła tańca Riviera po­pro­wadzi warsztaty tańca, a DJ Wika porwie na międzypokoleniową potańcówkę. W alej­kach parkowych rozstawią swoje namioty organizacje pozarządowe, domy opieki, przy­chod­nie i firmy medyczne. Uruchomiony zostanie też Punkt Cyfrowego Wsparcia Senio­ra, w któ­rym uzyskać będzie można poradę w zakresie technologii cyfrowych – internetu, smart­fonu, tabletu, komputera czy aparatu fotograficznego.

Uwaga!
Na niektóre wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy tel. 22 443-02-68 / 22 443-14-75 lub e-mailowo: esenior@um.warszawa.pl.

Szczegółowy plan imprez poniżej:

27 września (niedziela)

28 września (poniedziałek)

29 września (wtorek)

30 września (środa)

1 października (czwartek)

2 października (piątek)

3 października (sobota)

4 października (niedziela)

 

Ulotka do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: ulotka-4.pdf, rozmiar pliku: 793.47 KB)
    Pobierz