Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Projekty Cyfrowe

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2015-06-02 15:32, ext.wniziolek

Istotnym elementem edukacji seniorów jest upowszechnienie wiedzy związanej z obsługą urządzeń zaawansowanych technologicznie. Rozwój i tempo wprowadzania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych powoduje wykluczenie cyfrowe osób starszych. Skutkiem tego stanu rzeczy jest ich pogłębiająca się izolacja społeczna. Zapraszamy do zapoznania się z programami Urzędu m.st. Warszawy przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

Zapobieganie negatywnym skutkom wykluczenia cyfrowego realizowane jest poprzez specjalistyczne kursy szkoleniowe, głównie z dziedziny obsługi komputerów i poruszania się w Internecie. Szkolenia te dotyczą również obsługi pozostałych, ważnych w życiu urządzeń: telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, bankomatów itd.

Szkolenia te są dostosowane do potrzeb i możliwości poznawczych seniorów i prowadzone są przez osoby odpowiednio przygotowane do kontaktu z seniorami. Innym działaniem zapobiegającym wykluczeniu cyfrowemu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym przy wykorzystaniu sieci internetowej. Często jednak zakup komputera dla wielu seniorów może być zbyt drogi, zatem istotne jest, by mogli oni mieć do niego dostęp w miejscach publicznych, np. w bibliotekach, klubach, kawiarenkach. Stworzenie sieci miejsc dla seniorów z bezpłatnym dostępem do Internetu pozwoli im wykorzystać nabyte umiejętności informatyczne, nawiązywać i utrzymywać kontakty międzyludzkie oraz przełamywać bariery i trudności wiążące się z wykluczeniem cyfrowym.

Działania są realizowane poprzez:

  • Prowadzenie strony www.senioralna.um.warszawa.pl
  • Zapewnianie bezpłatnych miejsc z dostępem do komputera i internetu.
  • Zapewnienie bezpłatnych kursów komputerowych.
  • Dostarczenie materiałów edukacyjnych.
  • Kampanie informacyjne o projektach skierowanych do seniorów.
  • Wspieranie punktów z indywidualnymi poradami komputerowymi.
  • Organizowanie wykładów o nowych technologiach.
  • Kolportaż materiałów informacyjnych podczas wydarzeń kulturalnych.
  • Prowadzenie porfilu dla seniorów na portalu Facebook: https://www.facebook.com/WarszawaSenioralna