Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czw, 2014-04-24 13:36, apalka

Branżowa komisja dialogu społecznego jest gremium inicjatywno-doradczym, tworzonym przez organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych działa Branżowa Komisja ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku


BKDS  ds. UTW powstała z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Han- dlowej   w 2006 r. i od początku  i nadal jej przewodniczącym jest Prezes UTW SGH.

Komisja od początku przybrała model działania i charakter  otwarty.  Z założenia, jej działania adresowane są do wszystkich warszawskich  UTW, a w przypadku zajmowania stanowiska  w sprawach UTW, występuje w interesie wszystkich  UTW. Na posiedzenia BKDS ds. UTW zapraszane są wszystkie warszawskie UTW, a jest ich 40.

 W 2008 roku BKDS ds. UTW był inicjatorem powstania Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dziś zrzeszającego 184 krajowe i polonijne Uniwersytety Trzeciego Wieku, największa krajowa organizacja senioralna.  Kieruje nim Fundacja OP UTW.

 Na II Kongresie UTW w marcu 2015 roku z inicjatywy BKDS ds. UTW powstała koncepcja powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który ukonstytuował  się już w październiku 2015 i odbył I sesje plenarną w Sali obrad Sejmu RP.

Struktura prawna BKDS ds. UTW ma swoją  nie spotykaną w innych KDS-ach specyfikę prawno-organizacyjną.

Członkowie BKDS  ds. UTW, co ważne dla dalszych informacji i właściwego zrozumienia ich specyfiki,  charakteryzują się różnymi formami organizacyjno- prawnymi bowiem:

1/ część UTW funkcjonuje w strukturach organizacyjnych wyższych uczelni, np. UTW Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego  i nie posiada osobowości prawnej,

2/część UTW powołano w ramach jednostek samorządu terytorialnego, np. UTW przy Domu Kultury Targówek, Bródno, Centrum Kultury Wilanów, Woli i Bemowa,  lub

3/ w strukturach innych osób prawnych, np. stowarzyszeń o szerszym zasięgu tematycznym, np. UTW Towarzystwa  Demokratycznego  Wschód,  UTW Stowarzyszenia KARAN,

4/ największą grupę  20 jednostek stanowią UTW działające w formie prawnej stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, rejestrowanych w KRS.

Te zróżnicowane formy  prawne mają  odzwierciedlenie w  bardzo zróżnicowanej sytuacji poszczególnych UTW, bowiem  trzy pierwsze grupy mają zagwarantowany byt lokalowy,  rzeczowy, administracyjny oraz  obsługę finansową, a przede wszystkim finansowanie działalności   merytorycznej  w ramach budżetu macierzystej organizacji,  natomiast grupa 4 – samodzielne osoby prawne są  całkowicie zdane na samofinansowanie, począwszy od finansowania najmu lokali, honorariów, obsługi biur rachunkowych, bowiem mają obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, aż po zakupy sprzętów  biurowych, usług  porządkowych, mediów  itp.  Taka jest cena samodzielności prawnej. Kolejną okolicznością wynikającą z formy organizacyjno-prawnej, również bardzo  zróżnicowaną i ważną dla sprawy jest sytuacja kadrowa, tj. Kierowników, pracowników sekretariatu  i księgowych UTW.

W trzech pierwszych grupach są to pracownicy etatowi wyższej uczelni lub instytucji samorządowej, mający stałe wynagrodzenie i wszelkie uprawnienia pracownicze. Może więc to być pracownik relatywnie młody, posiadający nowoczesne, specjalistyczne  przygotowanie.

W UTW – stowarzyszeniach,  liderami UTW są  wielce zaangażowani  społecznicy, emeryci, którzy dziesiątki lat pracują bez wynagrodzenia.  Często  są to osoby mające 70-80 lat, nie  posiadające ani menedżerskiego przygotowania, często niepełne  kompetencje informatyczne itp.  co przekłada się na styl zarządzania i jego jakość.

Kolejna cecha UTW to współpraca z uczelniami.

Standardem  powszechnie stosowanym w tym środowisku jest to, że UTW posiadają umowy o patronacie lub o współpracy z uczelniami wyższymi, niezależnie od tego, czy  posiadają  własną osobowość  prawną czy nie.  To bardzo ważna okoliczność  bowiem:

1/  patronat i związek z uczelnią ma  zagwarantować wysoki poziom merytoryczny  działalności edukacyjnej,

2/ uczelnia udostępnia swoja bazę lokalową na wykłady, często też kadrę naukową do prowadzenia niektórych wykładów, lektoratów, pracownie komputerowe, sale do zajęć fizycznych itp. Wchodzi też w skład organów UTW np. Rady Naukowej lub Programowej itp.

 

Tak zróżnicowana sytuacja organizacyjna i finansowa poszczególnych grup zainspirowała BKDS ds. UTW do poszukiwania systemowych źródeł  wspomagania finansowego.

 

Za sprawą intensywnych działań ze strony Komisji w roku 2006  i kilku kolejnych latach, do Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi zostało wpisane jako jedno z zadań priorytetowych: „wspomaganie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

 

W ślad za tym po raz pierwszy w historii Miasto zawarło w 2007 roku z 17 warszawskimi 

 

UTW pierwsze umowy 3 -letnie na wspomaganie działań statutowych UTW. Jednak to wspomaganie może dotyczyć  jedynie organizacji pozarządowych posiadających osobowość  prawną czyli UTW opisanych jako grupa czwarta.

 

Ta ostatnia grupa jest więc najsilniej związana z Urzędem Miasta, bowiem są beneficjentami 3 -letnich umów dotacyjnych na wsparcie  działalności UTW.

 

Obecnie trwa 4 już edycja tych umów na okres od  II p. roku 2019- I p. 2022 r. To nieocenione wsparcie działalności zapewniające  ciągłość wspomagania finansowego.

 

Ostatnią ważną cecha odróżniająca  UTW jest interdyscyplinarność, tj. niezwykle szeroki zakres działalności edukacyjnej, aktywizującej intelektualnie, fizycznej, sportowej, turystycznej, artystycznej i wielu innych.

 

W każdym UTW są lektoraty z różnych języków i na różnych poziomach, kursy komputerowe na wszystkich  poziomach. Działają też własne redakcje wydawnictw wydające   biuletyny, książki,  poradniki, monografie, tomiki poezji itp.  Katalog oferty programowej  w UTW obejmuje ok. 100 różnych form.

 

W ramach UTW funkcjonują wspaniałe chóry, teatry, kabarety,  zespoły taneczne, instrumentalne, sportowe, turystyczne, pracownie malarskie, rękodzieła artystycznego wszelkich rodzajów, kluby zainteresowań np. brydżowe, turystyczne, działkowe, konwersacyjne i wiele innych.

 

Ta ogromna społeczność 40 organizacji senioralnych bardzo dobrze i efektywnie współpracuje od 2006 roku z miastem. Podejmowane są różne wspólne warszawskie i ogólnopolskie inicjatywy jak:

 

1/  dwa wielkie kongresy UTW: Pierwszy  w 2012  r. w Sali Kongresowej, w ustanowionym przez Senat RP „Roku 2012 - Rokiem UTW” ; drugi w r.  2015 w Teatrze Wielkim   na 40 lecie ruchu UTW, były współorganizowane przez KDS ds. UTW i Miasto (Miasto udostępniło w 2012 r. Salę Kongresową PKIN, a w roku 2015  i zapłaciło za wynajem sali Teatru Wielkiego, co było ogromnych wsparciem organizacyjnym i finansowym).

 

2/ Z udziałem Miasta odbywały się przez ostatnie 10 lat unikalne w świecie imprezy senioralne pod tyt. Dzień UTW na Torze Wyścigów Konnych Służewiec.  Uczestniczyło w nim każdorazowo ok. 4000 uczestników.

 

4/ zwieńczony wielkim sukcesem odbył się III wielki Kongres UTW w Teatrze Polskim w październiku 2019 r.

 

5/ Na wniosek BKDS ds. UTW Miasto od 2016 wspiera istnienie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i wspierało finansowo organizację sesji plenarnych OPS w Muzeum POLIN. 

przewodnicząca Komisji:

Krystyna Lewkowicz
UTW SGH
e-mail: klewkowicz@interia.eu
tel. 605-957-084

Strona Komisji: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-uniwersytetow-trzeciego-wieku

Prezydium Komisji:

Wiceprzewodnicząca: Teresa Bojanowicz, tel. 509 807 711, e-mail: bojanowicz.teresa@gmail.com

Sekretarz: Antoni Michalak tel. 502 318 990, e-mail: antonim@02.pl

 

Skład Komisji:

 

 1. Bielański Uniwersytet III Wieku Bielańskiego Ośrodka Kultury
  01-913 Warszawa, ul. Goldoniego 1
  tel. 22 834-65-47
 2. Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  04-392 Warszawa, ul. Chrzanowskiego 13 U4
  zajecia odbywają się w siedzibie Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2
  tel. 784 760 404 pn-pt. w godz. 16:00-19:00
  e-mail: gutw@op.pl
  www.gutw.edu.pl
 3. Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Omega”
  02-114 Warszawa, ul. Wiślicka 8
  tel. 605 440 817
  e-mail: outw@tlen.pl
  osoba do kontaktu – Maria Lehman
 4. Pierwszy Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  00-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18 B
  tel. 501 74 39 32
  osoba do kontaktu– Sławomira Pieńkowska
 5. Towarzystwo „Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Prez. St. Wojciechowskiego”
  02-495 Warszawa Ursus, ul. Plutonu Torpedy 47
  tel. 22 622 73 81
  osoba do kontaktu– Jadwiga Dziekońska Bomba
 6. Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  00-765 Warszawa, ul. Piaseczyńska 114/116
  tel. 22 841 73 06
  e-mail mutw@op.pl
  osoba do kontaktu – Zofia Wacek-Iwanicka
 7. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina
  02-502 Warszawa, ul. Łowicka 21
  tel. 22 881 00 72
  osoba do kontaktu – Anna Jędrychowska
 8. Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód
  00-355 Warszawa, ul. Tamka 34/14
  www.twd.org.pl
  tel. 22 619 56 90
  e-mail: twd@twd.org.pl
  osoba do kontaktu – Elżbieta Kowalska
 9. Uniwersytet Trzeciego Wieku „Białołęcka Akademia Seniorów” Fundacji Perpetuum Mobile
  00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 28/78
  tel. 22 633 99 19
  e-mail: fpm@op.pl
  osoba do kontaktu – Justyna Żaczek
 10. Uniwersytet Trzeciego Wieku ALMAMER
  02-201 Warszawa, ul. Wolska 43
  www.almamer.pl
  tel. 22 321 85 27
  e-mail: utw@almamer.pl
  osoba do kontaktu – Danuta Woźniakowska
 11. Uniwersytet Trzeciego Wieku Dom Kultury PRAGA
  03-476 Warszawa, Dąbroszczaków 2
  e-mail: proeta@o2.pl
  osoba do kontaktu – Bogusław Falicki
 12. Uniwersytet Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze
  03-641 Warszawa, ul. Blokowa 1
  tel. 22 679 84 69, 22 743 87 10
  e-mail: utw@zacisze.waw.pl
  koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Taida Załuska
 13. Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc Przy CM KP
  01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99
  tel. 22 569 38 85, 22 569 38 89
  osoba do kontaktu– Irena Moskal
 14. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej
  00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
  tel. 22 234 7412
  e-mail: utw@pw.edu.pl
  osoba do kontaktu – Bogdan Utrysko, e-mail: utrysko@rekt.pw.edu.pl
 15. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
  03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36
  tel. 22 59 00 763
  fax. 22 59 00 713
  osoba do kontaktu – Krystyna Jachna
 16. Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej
  02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
  www.sgh.waw.pl/u3w
  tel.22 564 93 91 e-mail: utw@sgh.waw.pl
  osoba do kontaktu – Krystyna Lewkowicz, e-mail: Klewkowicz@interia.eu
 17. Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa
  01-188 Warszawa, ul. Staszica 7/9
  tel. 22 837 50 48
  osoba do kontaktu – Honorata Sobańska
 18. Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin
  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55
  e-mail: swpr@swpr.edu.pl
  osoba do kontaktu – Jolanta Woźniak
 19. Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J. U. Niemcewicza przy SGGW
  02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
  tel. 22 59 315 90
  e-mail: uutw@sggw.pl
  osoba do kontaktu – Irena Rogulska
 20. Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1a
  tel. 22 872 01 48
  osoba do kontaktu – Teresa Bojanowicz, e-mail: teresa.bojanowicz@neostrada.pl
 21. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
  00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 4
  tel. 22 556 46 60, 669 009 945
  e-mail: eutw@chat.edu.pl
  osoba do kontaktu – Roman Michalak

 

Przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy wchodzący w skład Komisji:

Katarzyna Wojdaszka
e-mail: kwojdaszka@um.warszawa.pl 

tel. (22) 443 02 73

 

----

Badanie UTW: www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/uniwersytety-trzeciego-wieku

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Protokół ze spotkania BKDS ds. UTW z dnia 29.10.2018
  (plik: Protokól z B KDS ds UTW.docx, rozmiar pliku: 23.11 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: Protokól BKDS 26.02.2019.pdf, rozmiar pliku: 1374.58 KB)
  Pobierz