Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Biuro Porad Obywatelskich Centrum Informacji Społecznej - wolontariat

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: śr, 2018-05-09 12:54, ext.mluka

Biuro Porad Obywatelskich Centrum Informacji Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, realizuje Projekt „Lepsze życie”. Projekt ten jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu i przyłączenia się do jego promocji.

Zapraszamy do obejrzenia oferty
fot. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej

 

 

Projekt „Lepsze życie” realizowany przez Biuro Porad Obywatelskich w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Biuro Porad Obywatelskich to działająca nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat organizacja pozarządowa. Misją BPO jest praca na rzecz różnorodnych grup społecznych m. in. seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych, w tym bezdomnych. Każdego dnia doradcy BPO pomagają osobom, które zgłaszają się z powodu nadmiernego zadłużenia, problemów mieszkaniowych i wielu innych bardzo poważnych trudności życiowych. Projekt „Lepsze życie” to kolejna już edycja przedsięwzięcia realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt „Lepsze życie” swoim zasięgiem obejmie seniorów zamieszkujących na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego. W projekcie weźmie udział co najmniej 5000 osób starszych (po 60 r.ż.). Niezależnie od statusu społecznego, sytuacji materialnej i ograniczeń związanych ze stanem zdrowia, wszyscy seniorzy biorący udział w projekcie otrzymają niezbędne wsparcie w zakresie edukacji finansowej, co umożliwi im świadome i rozsądne gospodarowanie swoimi pieniędzmi. Realizacja projektu zakłada cały wachlarz różnorodnych działań wśród których znajdą się m.in. tematyczne spotkania edukacyjne, możliwość korzystania ze specjalnej grupy FB W jedności siła oraz otrzymywania newslettera z najważniejszymi wiadomościami o tematyce związanej z zagrożeniami finansowymi i sposobami ochrony przed zadłużeniem. Projekt zakłada również aktualizację poradnika Obywatelski Niezbędnik Seniora, który od wielu lat cieszy się zainteresowaniem osób starszych. Kluczowym elementem projektu jest aktywizacja seniorów i włączenie ich w działania projektowe, tak aby mogli dzielić się swoimi doświadczeniami na temat tego jak wyjść z nadmiernego zadłużenia i nie popaść w finansowe tarapaty. Wzajemne wspieranie się seniorów przy współpracy z doradcami BPO wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa seniorów w pełnym pułapek świecie współczesnych finansów.