Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Szkolenia, superwizje i spotkania dla wolontariuszy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: pt, 2020-05-15 11:26, ext.iprzybyla

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych propozycji wsparcia i rozwoju dla wolontariuszy, które zostały przygotowane w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”. Ich formy zostały dopasowane do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa – wolontariusze i organizatorzy mogą uczestniczyć w spotkaniach oraz szkoleniach online, bez konieczności wychodzenia z domu.

fot. organizator

  • Dla wolontariuszy

Każdy wolontariusz, działający w Warszawie, może, poprzez szkolenia, pogłębić swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności. W dotychczasowych edycjach szkoleń uczestniczyły już setki wolontariuszy z całej Warszawy, a wśród tematów znalazły się m.in. wystąpienia publiczne, animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży czy udzielanie pierwszej pomocy. Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom szkolenia zostały dopasowane do warunków funkcjonowania w czasach pandemii. Zaplanowane zostały szkolenia dotyczące m.in.: uważności i dbania o siebie w pracy online, sposobów na wspieranie skutecznej komunikacji w dobie zmian, budowania zaangażowania czy budowania osobistej efektywności. Więcej informacji.

Na szczególne wsparcie mogą liczyć wolontariusze, którzy na co dzień współpracują z placówkami opiekuńczo-leczniczymi, medycznymi oraz ci, których zadania wiążą się z wsparciem osób szczególnie narażonych na ryzyko rozwinięcia ciężkiej postaci choroby COVID-19.  Działania na rzecz drugiego człowieka wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno na poziomie kompetencji i świadomości, dlatego zaplanowano szkolenia m.in. z kompetencji miękkich czy specyfiki pracy z osobami starszymi. Dla wolontariuszy w tym obszarze przewidziano także superwizje z psychoterapeutą, na których będą mogli przyjrzeć się swoim doświadczeniom, poszukać odpowiedzi na pytania, które rodzą się podczas pracy z podopiecznymi i porozmawiać o dbaniu o siebie. Superwizje obejmują spotkania zarówno grupowe, jak i indywidualne. Więcej informacji.

  • Dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu

W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” na różnorodne wsparcie mogą liczyć także warszawscy organizatorzy wolontariatu. To z myślą o nich od kilku lat realizowane są szkolenia, spotkania branżowe, debaty, poradnictwo i konsultacje indywidualne, a także mentoring, superwizje i dwa konkursy. Uczestniczą w nich koordynatorzy wolontariatu oraz inne osoby związane z organizacją pracy wolontariuszy – zarówno początkujący, poszukujący sprawdzonych rozwiązań jak i osoby doświadczone, chcące zgłębić wybrane zagadnienia i poznać nowe trendy. Korzystanie z różnorodnej oferty wsparcia pozwala zarówno na rozwój indywidualnych kompetencji koordynatorów, jak i możliwości działań podmiotu, która współpracuje z wolontariuszami. Rokrocznie, z form wsparcia korzysta przeszło 500 osób. Więcej informacji.

Wspomniane działania – elementy projektu „Ochotnicy warszawscy” są realizowane przez Urząd m.st. Warszawy oraz partnerów: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz Fundację Szkoła Liderów.

Szczegółowy harmonogram oraz zasady przyjmowania zgłoszeń na szkolenia i wydarzenia można znaleźć na stronie www.ochotnicy.waw.pl/kalendarz/wydarzenia. Bieżące informacje są umieszczane również na profilu facebook.com/ochotnicywarszawscy i na grupie facebook.com/groups/wolontariatwwarszawie/.