Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Domy pomocy społecznej – program rozwoju wolontariatu

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: pon, 2018-07-23 14:18, ext.mseredynska

Program rozwoju wolontariatu w domach pomocy społecznej jest dedykowanym działaniem, za pomocą którego warszawskie domy pomocy społecznej (DPS) mogą otworzyć się na współpracę z lokalną społecznością, poprzez organizację wolontariatu w placówkach.


Głównym celem programu jest rozwój i popularyzacja wolontariatu w DPS. Realizowane działania przyczynią się do stworzenia stabilnego systemu wsparcia dla DPS zainteresowanych współpracą z wolontariuszami i lokalną społecznością.

Działania koncertować będą się na kilku obszarach:

  • EDUKACJA i przygotowanie personelu do współpracy z wolontariuszami.
  • INTEGRACJA i współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  • WSPÓŁPRACA z wolontariuszami i integracja międzypokoleniowa.

Założenia programu:

  • Program trwa od 2 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  • W pilotażowym programie biorą udział 3 Domy Pomocy Społecznej: Centrum Alzheimera, DPS Syrena, DPS Pod Brzozami.
  • Program zapewnia kompleksowe wsparcie placówek w postaci oferty edukacyjnej dla koordynatorów wolontariatu oraz personelu w formie debat, wizyt studyjnych, szkoleń i indywidualnego doradztwa.
  • Program na różnych etapach włącza cały zespół pracowników do tworzenia wewnętrznych programu wolontariatu dla swojej placówki. Dzięki temu wolontariat może stać się zmianą kultury organizacyjnej instytucji, a nie zadaniem jednego pracownika.

W ramach programu odbędą się lokalne festyny wolontariackie wokół DPS:

25.08. – Festyn Poznajmy się DPS „Syrena” (Wola)
8.09. – Festyn Poznajmy się DPS „Pod Brzozami” (Białołęka)
22.09. – Festyn Poznajmy się Centrum Alzheimera (Mokotów)

Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach pomocy społecznej jest efektem współpracy projektu Ochotnicy warszawscy, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy, Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.