Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

"Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku"

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: pt, 2018-02-23 10:00, ext.iprzybyla

Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 399 920 zł

Wkład własny: 98 000 zł

Wartość dofinansowania: 1 301 920 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Realizatorzy projektu: 

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa",

Dom Pomocy Społecznej "Chemik",

Dom Pomocy Społecznej "Leśny",

Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa",

Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu".

Projekt realizowany jest we współpracy z 5 ośrodkami pomocy społecznej:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Opis projektu

Cel główny projektu: 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do usług dla 84 osób niesamodzielnych, mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu wysokiej jakości usług opiekuńczych (dla 70 osób) oraz usług w formie mieszkań wspomaganych (5 mieszkań dla 14 osób).

Grupa docelowa: 
Projekt skierowany jest do 84 osób, które są mieszkańcami Warszawy, są osobami niesamodzielnymi i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

 • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji,
 • usługi opiekuńcze dla 70 Uczestników Projektu,
 • usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 14 Uczestników Projektu.

Rekrutacja Uczestników Projektu: w miarę dostępności miejsc

Kontakt z koordynatorem projektu:
Iwona Przybyła,
tel. 22 443 02 68
e-mail: iprzybyla(at)um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: REGULAMIN REKRUTACJI.pdf, rozmiar pliku: 437.71 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: REGULAMIN REKRUTACJI_01_FORMULARZ_REKRUTACYJNY.pdf, rozmiar pliku: 385.69 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: REGULAMIN REKRUTACJI_10_INFORMACJA_O_PROJEKCIE.pdf, rozmiar pliku: 561.58 KB)
  Pobierz